Carnestoltes 2018


L’ Associació de Comerciants “Ca n’ Oriac Comerç”, organitza un Concurs de Fotografia per carnestoltes, amb l’ objectiu d’ apropar el comerç a tots els públics mitjançant imatges, i a la vegada enriquir l’ arxiu gràfic de l’ Associació a través de les fotografies presentades. El concurs s’ organitza en el marc d’ actuació del Projecte de Dinamització de Ca n’ Oriac a Sabadell, i que compta amb el suport de l’ Ajuntament de Sabadell i la Generalitat de Catalunya.

 

Concurs fotogràfic CARNESTOLTES 2018

Cartel Carnaval 20182. PARTICIPANTS

Pot participar qualsevol persona que realitzi una foto als photocalls de l’avinguda matadepera, durant les dates de la promoció 10 i 11 de Febrer. El concurs constarà de 3 Premis; 1er Premi – 2on Premi i 3er. Premi.

3. CONDICIONS DE PRESENTACIÓ

1 troba el photocall de l’avinguda matadepera amb el logotip de Ca n’oriac C0merç

2.fe una foto davant del photocall
3.puja aquesta fotografia al facebook de l’associació

 

Les imatges s’ han de presentar en JPG, amb una resolució de 300 ppp i una grandària d’ arxiu mínima de 3 MB, i només poden estar retocades en els nivells bàsics de contrast, brillantor, balanç i enfocament. Per tal de participar cal pujar l’ arxiu al Facebook de l’associació https://www.facebook.com/CaNOriacComerc/

Cada participant només podrà presentar una única imatge. Cal que les imatges siguin originals, inèdites i no premiades en altres certàmens o concursos. No s’ acceptaran imatges realitzades per persones distintes a l’ autor o que no siguin propietat de l’ autor.
El participant manifesta i garanteix a Ca n’Oriac Comerç que és l’ únic titular de tots els drets d’ autor sobre la imatge que presenta al concurs i es responsabilitza totalment de què no existeixin drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació de tercers per drets d’ imatge.

A l’ adjuntar l’ arxiu de l’ imatge s’ ha d’ indicar el nom i cognoms de l’ autor/a, número de telèfon de contacte, adreça electrònica i en quin establiment i en quina data s’ ha comprat el producte o servei. Respecte a les fotos enviades on surtin menors d’ edat, han de constar les dades del pare o mare, o tutor, i la presentació en el concurs implica l’ acceptació total de les bases, en especial punt 8 de les mateixes.

Data de Presentació: Les imatges s’ han d’ enviar a la pagina de Facebook https://www.facebook.com/CaNOriacComerc/ amb les dades de l’ autor indicades anteriorment. El termini de presentació s’ iniciarà el 09 de Febrer de 2018 i finalitzarà el 11 de Febrer de 2018 a les 24.00 h.

Per ètica professional l’organització no donarà per vàlides les imatges presentades per titulars o treballadors dels establiments associats.

4. JURAT

El Jurat estarà format pels membres de la Junta Directiva de Ca n’Oriac Comerç i la dinamitzadora de l’ Associació. El jurat valorarà les imatges presentades i en seleccionarà els 3 premiats, als quals es lliuraran els vals de compra, que podran bescanviar per producte o gènere, en qualsevol, de les botigues associades a Ca n’ Oriac Comerç, participants en la promoció.

El veredicte final del jurat serà inapel·lable. El jurat té la potestat de declarar desert el concurs. La participació en el concurs implica l’ acceptació de les bases. Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons el criteri de la Junta Directiva de Ca n’Oriac Comerç.

El veredicte del jurat es farà públic a la nostra web: www.canoriaccomerc.cat i al nostre facebook: www.facebook.com/CaNOriacComerc a partir del dia 12/02/18, i es comunicarà per telèfon o correu electrònic als premiats.

5. PREMI

El premi consisteix en 3 premis en Vals de Compra:
1er. Premi: 100,00 €
2on. Premi: 80,00 €
3er. Premi: 50,00 €

Els premis fan un total de 230,00 € en vals de compra. Els afortunats podran bescanviar aquests vals per productes o gènere, en qualsevol de les botigues associades a Ca n’Oriac Comerç, que participen en la promoció. Els vals de compra tindran una caducitat de 10 dies per gastar-los, passat aquest termini quedaran sense validesa.

6. DRETS SOBRE LES OBRES

La participació en el present concurs implica la cessió a Ca n’Oriac Comerç dels drets de publicació, difusió, reproducció, distribució i transformació sobre les obres presentades que s’ han previst en la legislació sobre propietat intel·lectual, sense finalitats lucratives, i a través de qualsevol mitjà, sempre esmentant el nom i cognoms de l’ autor/a.

Totes les imatges presentades podran ser utilitzades per Ca n’Oriac Comerç, tant en els productes de comunicació (Web, Facebook, revista Associació, etc). com en materials de presentació i/o promoció de la institució (catàlegs, presentacions, cartelleria, etc.). En tots els casos s’ esmentarà l’ autor i no hi haurà cap contraprestació econòmica.

7. EXPOSICIÓ

Totes les imatges presentades al concurs s’ exposaran a la web de Ca n’Oriac Comerç; www.canoriaccomerc.cat i a la seva pàgina de facebook; www.facebook.com/CaNOriacComerc

8. PROTECCIÓ DE DADES – ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

La presentació al concurs implica l’ acceptació total de les bases. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases o dubte sobre la interpretació de les mateixes, o qualsevol incidència que es pugui produir durant el període de vigència de la convocatòria, seran resoltes per la Junta Directiva de l’ Associació de Comerciants Ca n’Oriac Comerç, les decisions dels quals seran inapel·lables, i obligadament acceptades per les persones participants.

Cessió Dades Personals Participants: De conformitat amb l’ article 5 de la LOPD de 15/1993, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ Informem que les imatges i les dades recollides formaran part d’ un Fitxer propietat de l’ Associació de Comerciants Ca n’Oriac Comerç amb CIF G-58.877.218, amb la finalitat de publicitar la promoció en la qual participen i mantenir-lo informat sobre els serveis i activitats que oferim, les ofertes i promocions comercials de les que pot gaudir, així com enviar-li comunicacions mitjançant el nostre butlletí electrònic. Vostè, com a interessat pot exercir el seu dret d’ accés, cancel·lació, oposició i rectificació de manera gratuïta a l’ adreça Av. Matadepera, 24 – 08207 Sabadell, o bé al correu electrònic canoriac-hotmail.com o info-canoriaccomerc.cat.

Aquestes bases restaran dipositades a la seu de l’ associació de comerciants, estant a la disposició de la clientela, dels establiments adherits a la campanya que les sol·licitin i també es donaran a conèixer a les persones participants en el concurs mitjançant la web de l’ Associació: www.canoriaccomerc.cat.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *