Els Nostres Objectius


Defensar els interessos del sector comercial del nord de la ciutat garantint la continuïtat i el desenvolupament d’ un comerç divers i que ofereixi una atenció i un servei cada dia més adequat a les necessitats dels consumidors.

Assegurar un model de ciutat, de poble, de barri i de carrer, en que el comerç n’ és una part important.

Millorar els aspectes urbanístics i d’accessibilitat al nord de Sabadell.

Conservar una estructura comercial que possibilita la llibertat d’ elecció dels consumidors i la lleial competència de tots els comerciants.

Informar puntualment a les empreses associades de les novetats legislatives.

Representar al sector davant de l’administració.

Endegar iniciatives per a la millora de la competitivitat tant del territori com de les empreses que hi operen.

Oferir i/o millorar els serveis al client.

Fomentar l’associacionisme de les empreses, ja sigui territorial o sectorial.

Contribuir a través de la nostra entitat a la millora de la nostra ciutat.

Col·laborar i participar en els projectes de la ciutat.

Defensar el model comercial autòcton, potenciant la nostra cultura popular.